BDAR
Privatumo politika

Dokumentų sutapties ir plagiato patikra

Dokumentų sutapties patikra

Universiteto bendruomenei rekomenduojame naudotis plagiato prevencijos įrankiu – dokumentų sutapties patikros programa Oxsico.

Ši programa yra skirta įvairių rašto darbų patikrai, lyginanti į sistemą įkeltus darbus su viešu interneto turiniu (pvz. laisvai internete prieinamais informacijos šaltiniais, įstaigų svetainėmis, atvirosios prieigos leidiniais) bei moksliniais straipsniais.

Oxsico sistema palaiko šiuos formatus: .docx .pdf .odt .doc .rtf .txt .pptx .pages, ZIP, TAR.
Dokumento įkėlimo riba: iki 100 MB.

Darbų patikrą galima atlikti 2 būdais:

1. Moodle sistemoje - https://vma.ku.lt
(dėstytojai ir studentai jungiasi KU vieningaisiais prisijungimais, nereikia papildomų slaptažodžių).
Šiuo metu visi į Moodle įkelti rašto darbai jau tikrinami automatiškai. Bet jei dėstytojas neaktyvavo Oxsico funkcijos, patikros ataskaita dėstytojui nepateikiama.

Kaip veikia Oxsico programa?

 • Dėstytojas Moodle sistemoje:
  • sukuria ir priskiria studentui užduotį;
  • aktyvuoja sutapties patikros funkciją (Oxsico);
  • nustato teises (ar studentas matys patikros rezultatus, ar ne);
  • peržiūrėdamas patikros ataskaitą savo pastabas studentui pateikia naudodamasis funkcija „Komentuoti“).
 • Studentas:
  • įkelia rašto darbą į Moodle (priskirtai užduočiai) – taip darbas pateikiamas sutapties patikrai;
  • vėliau peržiūri dėstytojo pastabas;
  • jei leidžiama, darbą redaguoja, taiso, įkelia pakartotinai.

Sutapčių patikros ataskaitoje matome  pažymėtas teksto dalis, sutampančias su kitais dokumentais; nuorodas į sutapties šaltinius; informaciją apie perfrazavimus bei netinkamas citatas.

2. Rašto darbų įkėlimas į Oxsico sistemą - https://login.oxsico.com

Prisijungiama su papildomu asmeniniu slaptažodžiu.

 • Dėstytojas gali studento darbą įkelti kaip atskirą failą („Įkelti dokumentą“) ir sugeneruoti patikros ataskaitą,
 • taip kaip ir MoodleOxsico sistemoje gali studentams priskirti sukurtą užduotį, į kurią jie turi įkelti savo darbus.

Pastaba: sutapties tikrinimo programa neanalizuoja rašto darbo turinio. Ji tik nustato teksto dalis, sutampančias su kitais dokumentais.

Peržiūrėję rašto darbus, susipažinę su teksto sutapčių patikros rezultatais ir išanalizavę juos, galimą plagiatą ir rašto darbų kokybę įvertina dėstytojai.


Pagalba vartotojui:

Išsamesnė informacija  – informacija.biblioteka@ku.lt
tel. (8 46) 39 87 92