BDAR
Privatumo politika

Dokumentų sutapties ir plagiato patikra

Dokumentų sutapties patikra

Universiteto bendruomenei rekomenduojame naudotis plagiato prevencijos įrankiu – dokumentų sutapties patikros sistema Oxsico.

Ši įvairių rašto darbų patikrai skirta programa, lygina į sistemą įkeltus darbus su viešu interneto turiniu (pvz. laisvai internete prieinamais informacijos šaltiniais, įstaigų svetainėmis, atvirosios prieigos leidiniais) bei moksliniais straipsniais.

Oxsico sistema palaiko šiuos formatus: .doc .docx .pdf .odt .ods .odp .rtf .txt .ppt .pptx .xls .xlsx .jpg, .html .zip .tar 
Įkeliamo dokumento dydis: iki 200 MB.

Oxsico paslaugos yra integruotos į KU virtualią mokymosi aplinką Moodle (https://vma.ku.lt), prie kurios dėstytojai ir studentai jungiasi su Universiteto vieningaisiais prisijungimais.

Kaip veikia Oxsico
Sutapties patikros programa visus į Moodle įkeltus rašto darbus tikrina automatiškai.  Tačiau tam, kad studentas ir dėstytojas galėtų patikros ataskaitą peržiūrėti, Oxsico paslaugą būtina aktyvuoti:  

 • Dėstytojas:
  • aktyvuoja sutapties patikros funkciją (Oxsico);
  • sukuria užduotį Moodle sistemoje;
  • priskiria jai studentus;
  • nustato teises (ar studentas gali peržiūrėti patikros rezultatus, ar ne);
  • informuoja studentus apie užduotį, jos atlikimo terminus ir suteiktas teises;
  • dėstytojas, peržiūrėdamas patikros ataskaitą, savo pastabas studentui pateikia naudodamasis funkcija „Komentuoti“.
 • Studentas:
  • įkelia rašto darbą į Moodle (priskirtai užduočiai) – taip darbas pateikiamas sutapties patikrai;
  • vėliau peržiūri dėstytojo pastabas, komentarus;
  • jei leidžiama, darbą redaguoja, taiso ir įkelia pakartotinai.

Sutapčių patikros ataskaitoje nurodomos rašto darbo teksto dalys, sutampančias su kitais dokumentais; pateikiamos nuorodos į sutapties šaltinius ir informacija apie perfrazavimus bei netinkamas citatas.

Pastaba: sutapties tikrinimo programa neanalizuoja rašto darbo turinio. Ji tik nustato teksto dalis, sutampančias su kitais dokumentais.
Studentų rašto darbų kokybę bei galimą plagiatą įvertina dėstytojai, susipažinę su teksto sutapčių patikros rezultatais.


Pagalba dėstytojuiOXSICO programos naudojimas (pdf).

Išsamesnė informacija  – informacija.biblioteka@ku.lt
tel. (0 46) 39 87 92