BDAR
Privatumo politika

Paslaugos

Klausk bibliotekininko!

Bibliotekos vartotojų registravimas ir aptarnavimas

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Universiteto bendruomenės nariai bei kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai.
Vartotojai turi teisę naudotis visais Bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis Bibliotekos nustatyta tvarka.
Vartotojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi biblioteka taisyklės, kurias galima rasti visuose bibliotekos padaliniuose.

Vartotojai aptarnaujami abonementuose ir skaityklose.
Universiteto studentai, dėstytojai ir darbuotojai aptarnaujami su galiojančiu vienu iš šių dokumentų:

 • Lietuvos studento pažymėjimu;
 • Asmens tapatybės kortele;
 • Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

Kiti, ne universiteto bendruomenės nariai aptarnaujami tik su Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

Universiteto studentai, darbuotojai ir kiti asmenys norėdami įsigyti vartotojo pažymėjimą privalo:

 • susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
 • pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
 • užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą;
 • pateikti nuotrauką dokumentams;
 • sumokėti Bibliotekos vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį (žr. KUB teikiamų mokamų paslaugų įkainius);
 • Universiteto studentams Bibliotekos vartotojo pažymėjimas galioja visą studijų laikotarpį;
 • Skaitytojams iš miesto – vienerius kalendorinius metus;
 • Mokslo įstaigų bendruomenės nariams, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys – vienerius kalendorinius metus;
 • Pagal mainų programas (pvz. Erasmus) studijuojantiems studentams  – studijų, Klaipėdos universitete, laikotarpiu.

Leidinių išdavimas ir grąžinimas

Vartotojas, norėdamas pasiskolinti leidinį, gali jį susirasti ir užsisakyti KU Virtualioje bibliotekoje (https://vb.ku.lt).
Leidinių užsakymo instrukcija.

Į namus išduodama literatūra:

 • mokomoji literatūra – semestrui;
 • kita literatūra – nuo savaitės iki mėnesio;
 • ypatingai paklausi literatūra – 1, 2 ir 3 dienoms.
 • Dokumentų išdavimo kiekį ir grąžinimo terminą nustato juos išdavęs bibliotekos padalinys.

Tik skaityklose skaitoma literatūra:

 • vieninteliai ar didelę paklausą turintys spaudiniai;
 • žinynai, žodynai, enciklopedijos;
 • periodiniai ir informaciniai leidiniai;
 • Retų spaudinių, kolekcijų ir rankraščių sektoriaus dokumentai;
 • disertacijos;
 • dokumentai, gauti per TBA.

Dokumentai į namus skolinami tik KU bendruomenės nariams. Kiti vartotojai dokumentais gali naudotis tik Bibliotekoje.

Vartotojai,  už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą moka Universiteto nustatytą baudą:

 • 0,05 € – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami nuo savaitės iki semestro;
 • 0,90 € – už atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami 1, 2 ir 3 dienoms.

Baudos sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima grynaisiais pinigais bibliotekoje, bankuose arba naudojantis savo e. banko mokėjimo paslaugomis internetu.

Informaciją apie pasiskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus bei delspinigius vartotojai privalo patys tikrinti KU Virtualioje bibliotekoje ir, jei reikia, prasitęsti naudojimosi jais terminus:

 • Leidiniai su statusu „3 dienoms“ automatiškai pratęsiami 3 dienoms.
 • Leidiniai su statusu „1 savaitei“ automatiškai pratęsiami 1 savaitei.
 • Leidiniai su statusu „2 savaitėms“ automatiškai pratęsiami 2 savaitėms.
 • Leidiniai su statusu „3 savaitėms“ automatiškai pratęsiami 3 savaitėms.
 • Leidiniai su statusu „1 mėnesiui“ automatiškai pratęsiami 1 mėnesiui.

Savarankiškai prasitęsti neleidžiama:

 • leidinių su skaityklos statusu;
 • leidinių su statusu „per naktį“;
 • leidinių su statusu „savaitgaliui“;
 • leidinių su statusu „1 dienai“;
 • leidinių su statusu „semestrui“;
 • užsakytų leidinių (jeigu Jūsų turimo leidinio pageidauja kitas skaitytojas ir jį užsisako bibliotekos elektroniniame kataloge);
 • jei priskaičiuotų delspinigių suma didesnė nei 2,90 €;
 • jei vartotojas turi bet kokį apribojimą, pvz. kad nuolat vėluoja grąžinti dokumentus.
 • Visi pratęsimai galimi tik iki liepos 15 d. Jei dokumento grąžinimo terminas viršija liepos 15 d., prasitęsti neleidžiama.

Savarankiškai dokumentą leidžiama prasitęsti tik 1 kartą.

Leidinių išdavimo termino prasitęsimo instrukcija

Pasiūlyk knygą!

Bibliotekos informacijos išteklių fondas komplektuojamas pagal Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų kryptis. Norėdami išsamiau patenkinti bibliotekos vartotojų poreikius, kviečiame katedrų vedėjus,  dėstytojus glaudžiai bendradarbiauti formuojant bibliotekos informacijos išteklių fondą ir teikti užsakymus naujoms knygoms įsigyti.

Prašome katedros knygų užsakymo paraišką siųsti vyresniajai bibliotekininkei Vilmai Pipirienei (vilma.pipiriene@ku.lt).
Išsamesnė informacija teikiama tel. (0 46) 39 87 87.

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA)

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus ir kitus išteklius kitai bibliotekai arba pateikia jų kopijas.

Neradęs reikiamo leidinio KU bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų.
Ši paslauga yra mokama. Leidinių persiuntimo išlaidas ir mokestį už kopijas, jeigu to reikalauja atsiuntusi biblioteka, apmoka paslaugos užsakovas.
Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja ,,KUB naudojimosi tarpbibliotekiniu ir tarptautiniu tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės“.
Norint naudotis TBA paslaugomis, reikia tapti bibliotekos vartotoju ir pasirašyti ,,TBA paslaugų teikimo sutartį“.

Leidinių užsakymo tvarka:

 • Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje pasirašykite ,,TBA paslaugų teikimo sutartį“;
 • užpildykite užsakymo formą;
 • leidinių grąžinimo terminą nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka;
 • apie atsiųstus leidinius bus informuojama elektroniniu paštu;
 • pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo;
 • enciklopedijų, žinynų, žodynų, disertacijų ir kt. bibliotekos neskolina;
 • periodinių leidinių bibliotekos taip pat neskolina. Galima užsakyti tik jų straipsnių kopijas;
 • išsiųsti užsakymai neanuliuojami;
 • apmokėti TBA paslaugas vartotojas gali Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje atsiskaitydamas grynaisiais arba pavedimu:

Įmokos mokėjimo vieta: AB Swedbankas
gavėjo sąsk. numeris: LT 617300010129229730
gavėjo pavadinimas: Klaipėdos universitetas
gavėjo juridinio asmens kodas: 211951150
mokėjimo paskirtis: TBA paslaugos

Informacija tarpbibliotekinio abonemento klausimais teikiama ir užsakymai priimami:
Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto 91-2, Aula Magna korpuse)
tel.  (0 46)  39 86 40,  sigita.uziunaite@ku.lt

Kompensacinė technika

Universiteto bibliotekos skaityklose specialiųjų poreikių turintys  lankytojai gali naudotis specialia programine įranga:

 • Alternatyvios kompiuterinės pelės skirtos žmonėms su motorikos sutrikimais.
 • Elektra reguliuojamo aukščio stalai „ergoM1R-1000/680E“.
 • Specialios klaviatūros silpnaregiams.
 • Dolphin – EasyConverter, EasyReader – programa, tekstą verčianti audio formatu  (lietuvių ir anglų kalbomis).
 • Dolphin – SuperNova Magnifier – programa, suteikianti galimybę padidinti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.
 • JAWS 14.0 for Windows – programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.
 • SARA CE – skaitymo priemonė silpnaregiams ir neregiams, skirta įgarsinti spausdintą tekstą (tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis) iš knygos, žurnalo ar kito dokumento.
 • TOPAZ XL HD V 246 HL – stacionarus elektroninis vaizdo didintuvas. Jo pagalba regos negalią turintys studentai gali skaityti įvarius leidinius: skaitomą tekstą jie gali padidinti, reguliuoti jo ryškumą, kontrastą, raidžių ir fono spalvingumą. Šiais įrenginiais galima naudotis skaitant labai smulkų tekstą.
 • WinTalker Voice – sintezatorius lietuvių kalba, kompiuterio ekrane esančią informaciją skaitytojui perduodantis garsu.
 • Brailio rašto spausdintuvas VP Columbia – spausdintuvas gali spausdinti Brailio raštą ir taktilinę grafiką 100 CPS greičiu.
  Spausdintuve yra 13 smūginių įtaisų, kurie gali išspausdinti Brailio raštą ir didelės raiškos taktilinę grafiką skirtingais taško aukščiais. Brailio rašto dokumentai išspausdinami dvipusiai, su lygiais apvaliais taškais, kad skaityti būtų kuo patogiau. Spausdinimui naudojamas 12 colių pločio popierius. ViewPlus Columbia spausdintuve veikia naujoji „TigerPlus“ Brailio rašmenų sistema, kuri leidžia pasirinkti skirtingus tarpus tarp Brailio taškų ir spausdinti 100 dpi raiškos taktilinę grafiką. Plataus formato popierius leidžia spausdinti smulkias taktilinės grafikos detales mažesnio jautrumo raiška, kad regėjimo sutrikimų turintys žmonės nepraleistų jokios informacijos. Unikali „ViewPlus“ spausdintuvų ypatybė – liečiamasis spalvų perteikimas taktilinėje grafikoje naudojant skirtingų aukščių taškus. Ekrane matomą vaizdą „ViewPlus“ išspausdina skirtingo aukščio taškais: šviesias spalvas – žemesniais, o tamsias spalvas – aukštesniais.

Įranga gauta įgyvendinant Valstybinio studijų fondo projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.

Dėl išsamesnė informacijos kreipkitės į:

Jurgitą Senulienę
Vartotojų aptarnavimo skyr. vedėja
Herkaus Manto g. 84, K5, IV a. 404 kab.
tel. (0 46) 39 87 83
el. paštas jurgita.senuliene@ku.lt