BDAR
Privatumo politika

Reti dokumentai ir jų kolekcijos

Retų spaudinių sektoriuje

KU bibliotekoje saugomą retų spaudinių rinkinį sudaro: 

 • lituanistika, išleista iki 1945 m.,
 • spaudiniai, išleisti tremtyje (Vokietijoje) iki 1950 m.
 • kiti spaudiniai, išleisti iki 1900 m.,
 • įžymių žmonių autografuoti leidiniai,
 • rankraščių rinkinys, kuriame užregistruoti ir tvarkomi 7 fondai:
  • F1 Anso Lymanto (1921-2002), spaudos darbuotojo, dailininko, išeivijos veikėjo kolekcija;
  • F2 dr. Kazio Pemkaus (1920-1996), gydytojo, išeivijos kultūros veikėjo biblioteka-archyvas;
  • F3 Viliaus Pėteraičio (1914-2008), kalbotyrininko, visuomenės veikėjo, KU garbės daktaro kolekcija;
  • F5 Ievos Jankutės (1924- 2014), aušrininko M. Jankaus vaikaitės kolekcija;
  • F7 Pavieniai dokumentai (M. Glažės dokumentai);
  • F9 Lietuvių studentų korporacija “Jūra” (Algirdo Gustaičio dokumentai);
  • F10 dr. Jurgio Mališausko (1928 – 2013), KU Literatūros katedros docento, Mažosios Lietuvos tyrinėtojo kolekcija.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) bibliotekoje