BDAR
Privatumo politika

Bibliografinio literatūros sąrašo sudarymas ir citavimas

Bibliografinis literatūros sąrašas ir citavimas

Bibliografinis literatūros sąrašas – tai būtina studijų ir mokslo darbų dalis. Literatūroa sąrašas tai rašto darbe, mokslo publikacijoje panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar paminėtų) dokumentų bibliografiniai aprašai.

Pasaulyje yra daug įvairių bibliografijos sąrašų sudarymo standartų, apibūdinančių bibliografinių nuorodų elementus bei nurodančių jų pateikimo tvarką. Dažniausiai pasirenkamas tas citavimo stilius, kurį daugiausia naudoja tos pačios mokslo srities mokslininkai visame pasaulyje.

Remiantis 2020 m. vasario 6 d. KU Senato nutarimu „Dėl Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo KU studentų rašto darbų bibliografiniams sąrašams sudaryti ir citavimui turi būti taikomos tarptautinės bibliografinio aprašo taisyklės pasirinktinai pagal mokslo sričių reikalavimus:

 • APA (angl. American Psychological Association) taiko Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Sveikatos mokslų fakultetai:
 • Chicago (Chicago Manual of Style) - universalus citavimo stilius.
 • IEEE (angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) - taikomas publikuojant elektronikos ir inžinerijos mokslų srities mokslinius straipsniuose;
 • MLA (angl. Modern Language Association) – humanitarinių mokslų publikacijose;
 • Vankuverio -  medicinos, biomedicinos, fizikos mokslų publikacijose;
 • LST ISO 690:2010 – Lietuvoje patvirtintas universalus bibliografinio aprašo standartas (su pavyzdžiais).

Bendrosios literatūros sąrašo sudarymo taisyklės:

 • Kiekvienas iš analizuotų, cituotų šaltinių turi būti aprašytas remiantis bibliografinio aprašo standartais, nurodant pagrindinius bibliografinio aprašo elementus.
 • Literatūros sąrašas turi būti sudaromas pasirenkant vieną citavimo stilių.
 • Visoms nuorodoms tekste turi būti taikomas vienas pasirinktas bibliografinių nuorodų metodas.
 • Visi tekste nagrinėti, analizuoti ir apibendrinti šaltiniai turi būti nurodyti tekste ir literatūros sąraše.
 • Bibliografiniai įrašai pateikiami autorių pavardžių, o jeigu autoriai nenurodyti, antraščių abėcėlės tvarka:
  • pirmiausia pateikiami bibliografiniai aprašai lotyniškąja abėcėle,
  • po to – kirilica ir kitomis abėcėlėmis.
 • To paties autoriaus darbai literatūros sąraše yra pateikiami chronologine tvarka.
 • Bibliografiniai aprašai literatūros sąraše gali būti numeruojami arba nenumeruojami (tai priklauso nuo pasirinkto citavimo stiliaus).

Mokslininkams, planuojantiems skelbti straipsnius tarptautiniuose leidiniuose, rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokios bibliografinių nuorodų sistemos reikalauja pasirinkto žurnalo redakcija ar konkretus leidėjas.

Daugiau informacijos apie informacijos išteklius ir jų citavimą:
Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: mokomoji medžiaga [interaktyvus]. Vilnius, 2019. Prieiga per internetą <https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37>.