BDAR
Privatumo politika

Apie Universiteto biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. 6 universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai įsikūrę skirtingose miesto vietose – vieni jų yra Universiteto miestelyje, kiti  – fakultetų patalpose.

KU bibliotekos struktūrą sudaro 4 skyriai, turintys atskirus padalinius:

  • Administracija,
  • Mokslinės komunikacijos skyrius,
  • Vartotojų aptarnavimo skyrius,
  • Informacijos išteklių formavimo skyrius.

Bibliotekos fonduose yra 155 361 pavad. (314838 egz.) leidinių, kurie įsigyjami atsižvelgiant į studijų programas ir mokslinių tyrimų kryptis. Yra prenumeruojami periodiniai leidiniai ir mokslinės informacijos duomenų bazės (28 pavad.). Biblioteka Universiteto bendruomenei, suteikia prieigą prie:

  • 25 864 viso teksto žurnalų,
  • 421 557 el. knygų.
  • 2767 kitų dokumentų,
  • 52 000 LSD standartų.

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka didžiuojasi retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr. Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekin3 sistemą ALEPH, kuria duomenų bazes: KU virtualią bibliotekąbibliotekos elektroninį katalogą, nuo 2015 m. KU mokslininkų ir tyrėjų publikacijas registruoja Lietuvos akademinėje elektroninėje sistemoje (eLABa), į šią sistemą talpina magistrų baigiamuosius darbus, disertacijas ir jų santraukas, visatekstes mokslines  publikacijas.

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė: