BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Socialiniai mokslai

Ekonomika

 

 

Valstybinis kodas
6121JX063

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    47,75 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2865 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.