BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    71,58 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4295 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Pastaba
2023 m. bus vykdomas priėmimas į Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą bei turintys anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (BEKM).

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Studijos

Tave domina

Tavo kitas žingsnis pažinti KU