BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX091

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    71,58 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4295 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina